Godziny otwarcia

Dział Animacji i Kultury, w tym również Lokalne Centrum Kompetencji: 

PONIEDZIAŁEK 8.00-16.00
WTOREK 8.00-16.00
ŚRODA 8.00-16.00
CZWARTEK 8.00-16.00
PIĄTEK 8.00-16.00
SOBOTA nieczynne

Biblioteka Publiczna w Małej Wsi:

PONIEDZIAŁEK 08.00-16.00
WTOREK 8.00-16.00
ŚRODA 09.00-17.00
CZWARTEK 8.00-16.00
PIĄTEK 8.00-16.00
II i IV SOBOTA miesiąca 8.00-14.00

Filia Biblioteczna w Dzierżanowie

PONIEDZIAŁEK nieczynne
WTOREK 11.30-16.30
ŚRODA 11.30-16.30
CZWARTEK nieczynne
PIĄTEK nieczynne
SOBOTA nieczynne

ZAPRASZAMY

Historia

Historia jednostek kultury na terenie Gminy Mała Wieś miała swój bieg razem z historią państwa oraz zmianami, które zachodziły w kraju, gminie i środowisku. Powstawanie lub likwidowanie bibliotek, ich filii, punktów bibliotecznych było odbiciem zmian zachodzących w całym kraju. Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Małej Wsi w 1948 r. została utworzona Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Wsi. Swoją pierwszą siedzibę miała wówczas w Klubie Książki i Prasy w Małej Wsi. Następnie została przeniesiona do prywatnego domu „u Pani Tormanowskiej”, który znajdował się na ul. Warszawskiej w Małej Wsi. Lokal Biblioteki zajmował wówczas 2 pomieszczenia o powierzchni 38 m2. W grudniu 1995 r. Biblioteka została przeniesiona do nowego, własnego lokalu, w którym mieści się do dzisiaj. Budynek położony jest w centralnym punkcie miejscowości, posiada większy metraż powierzchni (72 m2) w porównaniu z poprzednimi lokalami.

W 1996 r. powstał Gminny Ośrodek Kultury, od tego czasu biblioteka dzieliła jeden wspólny budynek z nową instytucją, każda część miała po 72 m2, przeznaczone na działalność kulturalno-czytelniczą.

Zdj.: Budynek Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi

biblioteka

Od GOK 2006 r. działa jako samorządowa instytucja Kultury. Głównymi kierunkami działalności Ośrodka są: edukacja artystyczna, upowszechnianie kultury, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. Te działania odbywają się poprzez: realizowanie zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych, zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz organizację czasu wolnego mieszkańców gminy. Ważne miejsce w działalności GOK zajmowała prowadzona działalność turystyczno-rekreacyjna oraz ekologiczna, w tym szereg akcji i działań edukacyjnych oraz rajdy i wyjazdy. Ośrodek działa dzięki wsparciu i współpracy zaprzyjaźnionych instytucji i osób, którym nie jest obojętne życie kulturalne w gminie.

Oferta GOK jest skierowana głównie do dzieci i młodzieży. Ośrodek proponuje edukację artystyczną poprzez udział w imprezach, akcjach, warsztatach nauki gry na instrumentach oraz kursy tańca. Ponadto, w wciągu całego roku odbywa się szereg imprez artystycznych i rozrywkowych. Grupa aktywnej młodzieży realizuje tu swoje pasje i ambicje. Organizowane są różne projekty, z pozyskanych funduszy realizowane są zajęcia i wyjazdy dla dzieci. Warto również wspomnieć o projekcie grantowym firmy Danone „Podziel się Posiłkiem! Podziel się Sobą” GOK czterokrotnie otrzymał dotację, tym samym w ramach akcji przygotowano razem 12.420 posiłków dla dzieci z naszej Gminy.

W 2004 r. Pani Elżbieta Śmigielska stworzyła uliczny teatr „Laboratorium Snów”, który realizował przedstawienia plenerowo – uliczne. Do wystąpień używał typowych dla sztuki ulicy technik, jak: żonglerka ogniem, szczudła zwyczajne i skaczące, dym, duże rekwizyty i kolorowe płachty. Zespół występował w różnych miejscach. Oprócz Małej Wsi i okolicznych miejscowości, kilkakrotnie pokazywał się w Płocku m.in. podczas Dni Historii Płocka, Nadwiślańskiego Festiwalu Teatrów Ulicznych, Dnia Integracji. Występował także na Dniach Wisły w Kazimierzu Dolnym i w Warszawie, a w 2007 r. grupa wystąpiła na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jedlinie Zdroju. Grupa zyskała nagrody i wyróżnienia m.in. w Teatralnym Festiwalu Młodych w Starej Prochowni w Warszawie. Warto zaznaczyć, że w 2011 r. byli również z występem w Januszach na Litwie w ramach uczestnictwa w programie wymiany młodzieży. W swoim repertuarze Laboratorium Snów posiadało osiem przedstawień. Aktualnie grupa jest w zawieszeniu, ze względu na brak warunków lokalowych.

Od 2001 r. strukturę sieci bibliotecznej w Gminie tworzyła: Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Wsi i trzy filie biblioteczne, w Główczynie, Podgórzu i Święcicach, dwie ostatnie zostały zlikwidowane z dniem 30.06.2012 r. Od tego czasu przy Bibliotece działa jedna filia w Dzierżanowie. Biblioteka w Małej Wsi od wielu lat utrzymuje dość wysoko w Rankingu Bibliotek Powiatu Płockiego. W porównaniu z poprzednimi latami nadal utrzymuje się w czołówce.

Aktywność kulturalna społeczności naszej Gminy inspirowana jest i koncentruje się wokół gminnych instytucji takich jak: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Corocznie organizowane są okazjonalne i cykliczne imprezy, jak również realizowane są projekty wykorzystujące, obok lokalnych, unijne i krajowe środki finansowe. Na cykliczne imprezy kulturalne i sportowe, niektóre organizowane od kilkunastu lat, składają się:

  • Biesiada Pieśni Patriotycznej,
  • Piknik ekologiczny,
  • Konkurs ortograficzny dla najmłodszych im. Anny Gawlik,
  • Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  • Dni Gminy Mała Wieś.

Z kolei działalność kulturalno – informacyjna w Bibliotece w przeciągu swego istnienia przejawiała się m.in. w zorganizowanych spotkaniach autorskich, wykładach, konkursach, przedstawieniach, warsztatach, spotkaniach, lekcjach bibliotecznych, grach oraz filmach. Według danych działalność kulturalno-oświatowa łącznie w latach 2002-2012, liczba form upowszechniania książki wyniosła 640 różnego rodzaju inicjatyw. Na przestrzeni tych lat uczestniczyło w nich aż 7 980 czytelników. Od początku istnienia biblioteki zorganizowano ponad 70 spotkań autorskich. Dla mieszkańców Gminy Biblioteka jest otwartym miejscem, gdzie można wypożyczyć książkę, otrzymać informację oraz pomoc w zakresie korzystania z komputera, Internetu. Dla wielu stanowi azyl do którego często przychodzą.

W dn. 29.05.2013 roku Rada Gminy Mała Wieś podjęła Uchwałę Nr 209/XXVII/2013 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: GOK i GBP. Po uzyskaniu pozytywnych opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego oraz zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rada Gminy uchwaliła powołanie, od stycznia 2015 r. Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Pomysłodawczynią nazwy „MultiOsada” jest Natalia Maćkiewicz- kustosz GCK.

Budynek Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi

18485754_1699667880334424_6483053783812522198_n

Fotoprezentacja siedziby i pomieszczeń

FotoprezentacjaGCK

STYLE SWITCHER

Accent Color

Side Bars

Header Style

Footer Style

Footer Content