20181017_135546[1]

 

 

Adres siedziby GCK MultiOsada w Małej Wsi

Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi
ul. Warszawska 31,
09-460 Mała Wieś

e-mail: multiosada@gmail.com

kontakt telefoniczny

Dyrektor  570-604-620
Księgowość  570-604-899
Pracownicy Kultury 570-604-310
Biblioteka  570-604-311

Godziny otwarcia

Dział Animacji i Kultury: 

Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 8.00-16.00
Środa 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00
Piątek 8.00-16.00

Biblioteka Publiczna w Małej Wsi:

Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 8.00-16.00
Środa 9.00-17.00
Czwartek 8.00-16.00
Piątek 8.00-16.00
II i IV sobota miesiąca 8.00-14.00

ZAPRASZAMY

 

 

DSC_0140

 

 

Historia

Historia jednostek kultury na terenie Gminy Mała Wieś miała swój bieg razem z historią państwa oraz zmianami, które zachodziły w kraju, gminie i środowisku. Powstawanie lub likwidowanie bibliotek, ich filii, punktów bibliotecznych było odbiciem zmian zachodzących w całym kraju. Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Małej Wsi w 1948 r. została utworzona Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Wsi. Swoją pierwszą siedzibę miała wówczas w Klubie Książki i Prasy w Małej Wsi. Następnie została przeniesiona do prywatnego domu „u Pani Tormanowskiej”, który znajdował się na ul. Warszawskiej w Małej Wsi. Lokal Biblioteki zajmował wówczas 2 pomieszczenia o powierzchni 38 m2. W grudniu 1995 r. Biblioteka została przeniesiona do nowego, własnego lokalu, w którym mieści się do dzisiaj. Budynek położony jest w centralnym punkcie miejscowości, posiada większy metraż powierzchni (72 m2) w porównaniu z poprzednimi lokalami.

W 1996 r. powstał Gminny Ośrodek Kultury, od tego czasu biblioteka dzieliła jeden wspólny budynek z nową instytucją, każda część miała po 72 m2, przeznaczone na działalność kulturalno-czytelniczą.

Zdj.: Budynek Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi

biblioteka

Od GOK 2006 r. działa jako samorządowa instytucja Kultury. Głównymi kierunkami działalności Ośrodka są: edukacja artystyczna, upowszechnianie kultury, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. Te działania odbywają się poprzez: realizowanie zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych, zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz organizację czasu wolnego mieszkańców gminy. Ważne miejsce w działalności GOK zajmowała prowadzona działalność turystyczno-rekreacyjna oraz ekologiczna, w tym szereg akcji i działań edukacyjnych oraz rajdy i wyjazdy. Ośrodek działa dzięki wsparciu i współpracy zaprzyjaźnionych instytucji i osób, którym nie jest obojętne życie kulturalne w gminie.

Oferta GOK jest skierowana głównie do dzieci i młodzieży. Ośrodek proponuje edukację artystyczną poprzez udział w imprezach, akcjach, warsztatach nauki gry na instrumentach oraz kursy tańca. Ponadto, w wciągu całego roku odbywa się szereg imprez artystycznych i rozrywkowych. Grupa aktywnej młodzieży realizuje tu swoje pasje i ambicje.

Od 2001 r. strukturę sieci bibliotecznej w Gminie tworzyła: Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Wsi i trzy filie biblioteczne, w Główczynie, Podgórzu i Święcicach, dwie ostatnie zostały zlikwidowane z dniem 30.06.2012 r. Od tego czasu przy Bibliotece działa jedna filia w Dzierżanowie. Biblioteka w Małej Wsi od wielu lat utrzymuje dość wysoko w Rankingu Bibliotek Powiatu Płockiego. W porównaniu z poprzednimi latami nadal utrzymuje się w czołówce.

Aktywność kulturalna społeczności naszej Gminy inspirowana jest i koncentruje się wokół gminnych instytucji takich jak: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Corocznie organizowane są okazjonalne i cykliczne imprezy, jak również realizowane są projekty wykorzystujące, obok lokalnych, unijne i krajowe środki finansowe.

W dn. 29.05.2013 roku Rada Gminy Mała Wieś podjęła Uchwałę Nr 209/XXVII/2013 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: GOK i GBP. Po uzyskaniu pozytywnych opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego oraz zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rada Gminy uchwaliła powołanie, od stycznia 2015 r. Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Pomysłodawczynią nazwy „MultiOsada” jest Natalia Maćkiewicz- kustosz GCK.

Budynek Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi

18485754_1699667880334424_6483053783812522198_n

Fotoprezentacja siedziby i pomieszczeń

DSC_0458

DSC_0079

 

142435458_3680940871988790_5031334221664606672_o

 

 

   .

STYLE SWITCHER

Accent Color

Side Bars

Header Style

Footer Style

Footer Content