Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2023-2024

harmonogram-na-strone-2024
harmonogram-na-strone-2024

Regulaminu odpłatnych zajęć i warsztatów

 

Regulamin (pobierz Zarządzenie )

Cennik zajęć w roku szkolnym 2023-2024

1. Wysokość opłat za poszczególne zajęcia  wynosi:

 

CENNIK-na-strone-2024
CENNIK-na-strone-2024

 2. Cennik w przeciągu roku może ulec zmianie w przypadku zmian inflacyjnych lub zwiększenia oferty Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.

 

Cennik (POBIERZ ZARZĄDZENIE)

STYLE SWITCHER

Accent Color

Side Bars

Header Style

Footer Style

Footer Content