Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Małej Wsi”

tablica-ogloszen
Informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Małej Wsi jako beneficjent programu „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Małej Wsi” otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Koszt w/w zadania 17 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie to 15 000,00 zł.
Realizując w/w zadanie Straż Pożarna Mała Wieś zakupiła:
– motopompę szlamową,
– 5 szt. hełmów strażackich,
– 5 par rękawic specjalnych,
– 5 par butów specjalistycznych,
– 5 szt. latarek,
Informacja zamieszczona na prośbę Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi.