Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Małej Wsi

1705957170127-4302c8a7-3f88-41d8-bbf6-f02191b20279_1

Ochotnicza Straż Pożarna w Małej Wsi jako beneficjent zadania pn: „Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Małej Wsi” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonała zakupu namiotu szkoleniowego oraz zestawu fantomów do nauki resuscytacji.

Koszt w/w zadania 17 000,00 zł

Kwota dofinansowania z Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie to 15 000,00 zł

1705957170127-4302c8a7-3f88-41d8-bbf6-f02191b20279_1

400617206_663847555862012_3627157627072113188_n

399896348_660385132874921_5553461452122921301_n    400078934_660379362875498_5562783921390566532_n

Informacja zamieszczona na prośbę Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi.