I Gminny Rajd Rowerowy – Mała Wieś 2024!

rajd

Rajd Rowerowy z okazji Dnia Flagi to już stała tradycja w naszej gminie. 1 maja o godzinie 14:00 grupa ponad 170 rowerzystów, przy wsparciu Strażaków OSP Mała Wieś i OSP Orszymowo, pokonała 25-kilometrową trasę drogami Gminy Mała Wieś. Trasa przebiegała przez miejscowości Mała Wieś, Orszymowo, Główczyn, Dzierżanowo, Liwin, Święcice i Ściborowo, a wszystko odbyło się w doskonałych warunkach: rowerzyści byli w dobrych humorach, a pogoda była jak z bajki. Każdy rower oznaczony został Naszą Flagą Narodową, aby podkreślić, że w ten sposób można uczcić Dzień Flagi Narodowej. Na zakończeniu rajdu Radna Powiatu Płockiego Pani Magdalena Kołodziejska wraz ze Stowarzyszeniem „Stary Młyn Bodzanów” zaprosili wszystkich uczestników na pyszną grochówkę prosto z kuchni polowej. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy Strażakom z OSP Mała Wieś i Orszymowo za zapewnienie bezpieczeństwa podczas przejazdu – dzięki Wam zawsze czujemy się bezpieczni! Dziękujemy Radnej Powiatu Płockiego Pani Magdalenie Kołodziejskiej za ufundowanie przepysznej grochówki dla naszych rowerzystów, a Stowarzyszeniu „Stary Młyn Bodzanów” za jej przygotowanie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Rajdu Rowerowego za wspaniałą atmosferę, entuzjazm i aktywny udział! Wasza obecność sprawiła, że to wydarzenie było niezapomniane. 🚴‍♂️ Projekt “Rowerem przez Gminę Mała Wieś” jest dofinansowywany ze środków Gminy Mała Wieś w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Wójta Gminy Mała Wieś, na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Beneficjentem projektu jest SKW Malwa, który realizują przy współudziale GCK MultiOsada w Małej Wsi.

Fotorelacja: zobacz