Otwarcie wyremontowanego budynku GCK MultiOsada!

328831494_571387834852320_7291596888595910790_n
W poniedziałek 30 stycznia 2023 roku Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi odwiedzili wyjątkowi goście. Wizyta związana była z zakończeniem remontu budynku, który zmienił naszą „MultiOsadę” diametralnie. Ogrom włożonej pracy jest zauważalny na pierwszy rzut oka. Budynek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wymieniona została cała instalacja elektryczna, grzewcza i sanitarna, a wnętrze zyskało nowoczesny wygląd.
Dyrektor GCK MultiOsada w Małej Wsi zaprosiła przybyłych gości do przecięcia wstęgi i symbolicznego otwarcia wyremontowanego budynku.
Dyrektor placówki Ewa Stefaniak w imieniu własnym i pracowników podziękowała Wiceministrowi Aktywów Państwowych Posłowi na Sejm RP Maciejowi Małeckiemu, Wójtowi Gminy Mała Wieś Zygmuntowi Wojnarowskiemu, Radzie Gminy Mała Wieś na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Pielata oraz Sekretarz Gminy Mała Wieś Ewelinie Kołodziejskiej i pracownikom referatu inwestycyjnego za ogromne zaangażowanie, zrozumienie i przychylność podczas realizacji tak bardzo ważnej dla nas inwestycji.
W spotkaniu uczestniczyli również: Skarbnik Gminy Mała Wieś Monika Stypułkowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Wsi Kalina Cybulska-Filińska, Radny Gminy Mała Wieś Krzysztof Dębski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Małej Wsi Marek Kozicki, Komendant Gminny ZOSP RP w Małej Wsi Michał Stefaniak, druhowie z OSP w Małej Wsi oraz pracownicy Urzędu Gminy Mała Wieś.
Fotorelacja: zobacz