Rozpoczynamy Półkolonie dla dzieci rolników z terenu Gminy Mała Wieś!

369786386_689364269888823_5701809413868288479_n
W dzisiejszy poniedziałkowy poranek kilka minut przed godzina 9.00 odbyło się w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi spotkanie dotyczące rozpoczynających się półkolonii dla dzieci rolników z terenu gminy Mała Wieś. W spotkaniu uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami, Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Pani Izabela Jeznach oraz Dyrektor GCK MultiOsada w Małej Wsi Ewa Stefaniak wraz z pracownikami MultiOsady. Rodzicom przedstawiony został dokładny program półkolonii, jak również omówiono sprawy organizacyjne. Wójt Gminy skierował ciepłe słowa do dzieci i ich rodziców, życząc dla dzieci wyjazdów pełnych wrażeń i odpoczynku dla rodziców.
Półkolonie organizowane są dla 50 dzieci z terenu Gminy Mała Wieś dzięki uprzejmości Mazowieckiej Izby Rolniczej i Wójta Gminy Mała Wieś Urząd Gminy Mała Wieś, którzy finansują wakacyjne wyjazdy dla w/w w okresie od 21.08.2023 do 01.09.2023 roku.
Opiekę nad dziećmi sprawować będą pracownicy Gminne Centrum Kultury MultiOsada.