Dzień Strażaka

W Dniu Świętego Floriana, wszystkim Strażakom, składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za pełnioną służbę.
Życzymy abyście mieli jak najmniej wezwań i samych szczęśliwych powrotów z akcji.
Jesteśmy pełni uznania za trud i ryzyko jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego.
Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką.

STYLE SWITCHER

Accent Color

Side Bars

Header Style

Footer Style

Footer Content