Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2021-2021

harmonogram-na-strone-1

 

Regulaminu odpłatnych zajęć i warsztatów

 

Regulamin (pobierz Zarządzenie )

Cennik zajęć w roku szkolnym 2021-2022

1. Wysokość opłat za poszczególne zajęcia  wynosi:

cennik2

 2. Cennik w przeciągu roku może ulec zmianie w przypadku zmian inflacyjnych lub zwiększenia oferty Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.

 

Cennik (pobierz Zarządzenie)

STYLE SWITCHER

Accent Color

Side Bars

Header Style

Footer Style

Footer Content